Psalms (87/150)  

1. Av Koras söner; en psalm, en sång. Den stad han har grundat står på de heliga bergen;
2. HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.
3. Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela.
4. »Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.»
5. Ja, om Sion skall det sägas: »Den ene som den andre är född därinne.» Och han, den Högste, skall hålla det vid makt.
6. Ja, när HERREN tecknar upp folken, då skall han räkna så: »Dessa äro födda där.» Sela.
7. Och under sång och dans skall man säga: »Alla mina källor äro i dig.»

  Psalms (87/150)