Psalms (8/150)  

1. För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David.
2. HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!
3. Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.
4. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,
5. vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.
6. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.
7. Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:
8. får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur,
9. fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar.
10. HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!

  Psalms (8/150)