Psalms (70/150)  

1. För sångmästaren; av David, till åminnelse.
2. Gud, kom till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp.
3. Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd.
4. Må de vända tillbaka i sin skam, som säga: »Rätt så, rätt så!»
5. Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: »Lovad vare Gud!»
6. Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är du; HERRE, dröj icke.

  Psalms (70/150)