Psalms (67/150)  

1. För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång.
2. Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,
3. för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.
4. Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
5. Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela.
6. Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
7. Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.
8. Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.

  Psalms (67/150)