Psalms (61/150)  

1. För sångmästaren, till strängaspel; av David.
2. Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön.
3. Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.
4. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.
5. Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.
6. Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.
7. Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte.
8. Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom.
9. Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.

  Psalms (61/150)