Psalms (54/150)  

1. För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David,
2. när sifiterna kommo och sade till Saul: »David håller sig nu gömd hos oss.»
3. Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt.
4. Gud, hör min bön, lyssna till min muns tal.
5. Ty främlingar resa sig upp mot mig, och våldsverkare stå efter mitt liv; de hava icke Gud för ögonen. Sela.
6. Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.
7. Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast.
8. Då skall jag offra åt dig med villigt hjärta; jag skall prisa ditt namn, o HERRE, ty det är gott.
9. Ja, ur all nöd räddar det mig, och mitt öga får se med lust på mina fiender.

  Psalms (54/150)