Psalms (26/150)  

1. Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.
2. Pröva mig, HERRE, och försök mig; rannsaka mina njurar och mitt hjärta.
3. Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning.
4. Jag sitter icke hos lögnens män, och med hycklare har jag icke min umgängelse.
5. Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke.
6. Jag tvår mina händer i oskuld, och kring ditt altare, HERRE, vill jag vandra,
7. för att höja min röst till tacksägelse och förtälja alla dina under.
8. HERRE, jag har din boning kär och den plats där din härlighet bor.
9. Ryck icke min själ bort med syndare, icke mitt liv med de blodgiriga,
10. i vilkas händer är skändlighet, och vilkas högra hand är full av mutor.
11. Jag vandrar ju i ostrafflighet; förlossa mig och var mig nådig.
12. Ja, min fot står på jämn mark; i församlingarna skall jag lova HERREN.

  Psalms (26/150)