Psalms (24/150)  

1. Av David; en psalm. Jorden är HERRENS och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.
2. Ty han är den som har lagt hennes grund på haven, den som på strömmarna har berett henne fäste.
3. Vem får gå upp på HERRENS berg, och vem får träda in i hans helgedom?
4. Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt.
5. Han skall undfå välsignelse av HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.
6. Sådant är det släkte som frågar efter honom; de som söka ditt ansikte, de äro Jakobs barn. Sela.
7. Höjen, I portar, edra huvuden, höjen eder, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin.
8. Vem är då ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid.
9. Höjen, I portar, edra huvuden, höjen dem, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin.
10. Vem är då denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot; han är ärans konung. Sela.

  Psalms (24/150)