Psalms (23/150)  

1. En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,
2. han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,
3. han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
4. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.
5. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
6. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

  Psalms (23/150)