Psalms (21/150)  

1. För sångmästaren; en psalm av David.
2. HERRE, över din makt gläder sig konungen; huru fröjdas han icke högeligen över din seger!
3. Vad hans hjärta önskar har du givit honom, och hans läppars begäran har du icke vägrat honom. Sela.
4. Ty du kommer honom till mötes med välsignelser av vad gott är; du sätter på hans huvud en gyllene krona.
5. Han bad dig om liv, och du gav honom det, ett långt liv alltid och evinnerligen.
6. Stor är hans ära genom din seger; majestät och härlighet beskär du honom.
7. Ja, du låter honom bliva till välsignelse evinnerligen; du fröjdar honom med glädje inför ditt ansikte.
8. Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.
9. Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig.
10. Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall fördärva dem i sin vrede; eld skall förtära dem.
11. Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn.
12. Ty de ville draga ont över dig; de tänkte ut ränker, men de förmå intet.
13. Nej, du skall driva dem tillbaka; med din båge skall du sikta mot deras anleten.
14. Upphöjd vare du, HERREN, i din makt; vi vilja besjunga och lovsäga din hjältekraft.

  Psalms (21/150)