Psalms (20/150)  

1. För sångmästaren; en psalm av David.
2. HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.
3. Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion.
4. Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Sela.
5. Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag.
6. Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.
7. Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.
8. De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.
9. De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande.
10. HERRE, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa.

  Psalms (20/150)