Psalms (150/150)    

1. Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.
2. Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet
3. Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa.
4. Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa.
5. Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler.
6. Allt vad anda har love HERREN. Halleluja!

  Psalms (150/150)