Psalms (149/150)  

1. Halleluja! Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling.
2. Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.
3. Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom.
4. Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.
5. De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.
6. Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,
7. för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan,
8. för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor,
9. för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!

  Psalms (149/150)