Psalms (134/150)  

1. En vallfartssång. Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus.
2. Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN.
3. HERREN välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

  Psalms (134/150)