Psalms (130/150)  

1. En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.
2. Herre, hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud.
3. Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?
4. Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.
5. Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.
6. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.
7. Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.
8. Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

  Psalms (130/150)