Psalms (127/150)  

1. En vallfartssång; av Salomo. Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.
2. Det är fåfängt att I bittida stån upp och sent gån till vila, och äten eder bröd med vedermöda; detsamma giver han åt sina vänner, medan de sova.
3. Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.
4. Likasom pilar i en hjältes hand, så äro söner som man får vid unga år.
5. Säll är den man som har sitt koger fyllt av sådana. De komma icke på skam, när de mot fiender föra sin talan i porten.

  Psalms (127/150)