Psalms (126/150)  

1. En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande.
2. Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.»
3. Ja, HERREN hade gjort stora ting med oss; däröver voro vi glada.
4. HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet.
5. De som så med tårar skola skörda med jubel.
6. De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; de komma åter med jubel och bära sina kärvar.

  Psalms (126/150)