Psalms (124/150)  

1. En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel --
2. om HERREN icke hade varit med oss, när människorna reste sig upp emot oss,
3. då hade de uppslukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss;
4. då hade vattnen fördränkt oss, strömmen gått över vår själ;
5. ja, då hade de gått över vår själ, de svallande vattnen.
6. Lovad vare HERREN för att han ej gav oss till rov åt deras tänder!
7. Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan.
8. Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

  Psalms (124/150)