Psalms (121/150)  

1. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?
2. Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.
3. Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig!
4. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke.
5. HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida.
6. Solen skall icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten.
7. HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ.
8. HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.

  Psalms (121/150)