Psalms (117/150)  

1. Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.
2. Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!

  Psalms (117/150)