Psalms (114/150)  

1. När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus ut ifrån folket med främmande tunga,
2. då vart Juda hans helgedom, Israel hans herradöme.
3. Havet såg det och flydde, Jordan vände tillbaka.
4. Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm.
5. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka?
6. I berg, varför hoppen I såsom vädurar, I höjder, såsom lamm?
7. För Herren må du väl bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte,
8. för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, hårda stenen till en vattenkälla.

  Psalms (114/150)