Psalms (113/150)  

1. Halleluja! Loven, I HERRENS tjänare, loven HERRENS namn.
2. Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid.
3. Från solens uppgång ända till dess nedgång vare HERRENS namn högtlovat.
4. HERREN är hög över alla folk, hans ära når över himmelen.
5. Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud, han som sitter så högt,
6. han som ser ned så djupt -- ja, vem i himmelen och på jorden?
7. Han som upprättar den ringe ur stoftet, han som lyfter den fattige ur dyn,
8. för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar;
9. han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje såsom moder, omgiven av barn! Halleluja!

  Psalms (113/150)