Psalms (111/150)  

1. Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.
2. Stora äro HERRENS verk, de begrundas av alla som hava sin lust i dem.
3. Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.
4. Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.
5. Han giver mat åt dem som frukta honom, han tänker evinnerligen på sitt förbund.
6. Sina gärningars kraft har han gjort kunnig för sitt folk, i det han gav dem hedningarnas arvedel.
7. Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.
8. De stå fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa.
9. Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn.
10. HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

  Psalms (111/150)