Psalms (110/150)  

1. Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»
2. Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.
3. Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.
4. HERREN har svurit och skall icke ångra sig: »Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.»
5. Herren är på din högra sida, han skall krossa konungar på sin vredes dag.
6. Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden.
7. Ur bäcken skall han dricka på vägen; därför skall han upplyfta huvudet.

  Psalms (110/150)