Psalms (100/150)  

1. En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.
2. Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.
3. Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.
4. Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.
5. Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

  Psalms (100/150)