Psalms (1/150)  

1. Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,
2. utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.
3. Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.
4. Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.
5. Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling.
6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

      Psalms (1/150)