Isaiah (12/66)  

1. På den tiden skall du säga: »Jag tackar dig, HERRE, ty väl var du vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig.
2. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»
3. Och I skolen ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor
4. och skolen säga på den tiden: »Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken; förtäljen att hans namn är högt.
5. Lovsjungen HERREN, ty han har gjort härliga ting; detta vare kunnigt över hela jorden.
6. Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

  Isaiah (12/66)