Psalms (150/150)    

1. Rabbiga ammaana. Ilaah ku dhex ammaana meeshiisa quduuska ah, Ku dhex ammaana samada xooggiisa.
2. Falimihiisa waaweyn aawadood u ammaana, U ammaana si waafaqsan weynaantiisa sare.
3. Dhawaaqa buunka ku ammaana, Oo shareerad iyo kataarad ku ammaana.
4. Ku ammaana daf iyo cayaar, Oo ku ammaana alaab xadhko leh oo muusiko ah iyo biibiile.
5. Suxuunta laysku garaaco oo codka dheer ku ammaana, Ku ammaana suxuunta sanqadha dheer.
6. Wax kasta oo neef lahuba Rabbiga ha ammaaneen. Rabbiga ammaana.

  Psalms (150/150)