Psalms (128/150)  

1. Waxaa barakaysan mid kasta oo Rabbiga ka cabsada, Oo jidadkiisa ku socda.
2. Waayo, waad cuni doontaa waxa gacmahaagu ku hawshoodeen, Waadna farxi doontaa, oo waad barwaaqoobi doontaa.
3. Naagtaadu waxay gurigaaga ku dhex ahaan doontaa sida geed canab ah oo midho badan dhala. Carruurtaaduna waxay noqon doonaan sida geedo saytuun ah oo miiskaaga ku wareegsan.
4. Bal eeg, sidaasuu u barakoobi doonaa Ninka Rabbiga ka cabsadaa.
5. Rabbigu Siyoon buu kaa barakayn doonaa, Oo cimrigaaga oo dhan waxaad arki doontaa wanaagga Yeruusaalem.
6. Haah, oo waxaad arki doontaa carruurtaada carruurtooda. Reer binu Israa’iil korkooda nabadu ha ahaato.

  Psalms (128/150)