Psalms (122/150)  

1. Waan farxay markay igu yidhaahdeen, Ina keena, aan guriga Rabbiga tagnee.
2. Yeruusaalemay, cagahayagu Waxay taagan yihiin irdahaaga gudahooda,
3. Yeruusaalem waxaa loo dhisay Sida magaalo isku wada dheggan,
4. Halkaasay qabiilooyinka, oo ah qabiilooyinka Rabbigu kor ugu baxaan Inay Israa’iil u marag furaan, Iyo inay magaca Rabbiga ku mahad naqaan.
5. Waayo, waxaa yaalla carshiyo garsoorid loo dhigay, Waana carshiyadii reerka Daa’uud.
6. Yeruusaalem nabad ugu duceeya. Kuwa ku jecelu way barwaaqoobi doonaan.
7. Nabadu ha ku jirto derbiyadaada gudahooda, Barwaaqona ha ku jirto daarahaaga dhaadheer.
8. Walaalahay iyo rafiiqyadayda daraaddood Ayaan hadda waxaan odhanayaa, Nabadu gudahaaga ha ku jirto.
9. Rabbiga Ilaahayaga gurigiisa daraaddiis Ayaan wanaaggaaga u doondooni doonaa.

  Psalms (122/150)