Psalms (115/150)  

1. Rabbiyow, yaanay noo ahaan, yaanay noo ahaan, Laakiinse magacaaga ammaani ha u ahaato, Naxariistaada iyo runtaada daraaddood.
2. Bal maxay quruumuhu u odhanayaan, Haddaba Ilaahoodu meeh?
3. Laakiinse Ilaahayagu samooyinkuu ku jiraa, Oo wax alla wixii uu doonayayna wuu sameeyey.
4. Sanamyadoodu waa lacag iyo dahab, Oo waa wax dad gacmaha ku sameeyey.
5. Waxay leeyihiin af, laakiinse ma hadlaan, Indhona way leeyihiin, laakiinse waxba ma arkaan,
6. Dhegona way leeyihiin, laakiinse waxba ma maqlaan, Sanna way leeyihiin, laakiinse waxba ma urshaan,
7. Gacmo way leeyihiin, laakiinse waxba ma qabtaan, Cagona way leeyihiin, laakiinse ma socdaan, Oo hungurigoodana hadal kama soo saaraan.
8. Kuwa iyaga sameeyaana sidooda oo kale ayay noqon doonaan, Iyo xataa mid kasta oo iyaga isku halleeyaba.
9. Reer binu Israa’iilow, Rabbiga isku halleeya, Isagu waa caawimaaddooda iyo gaashaankooda.
10. Reer Haaruunow, Rabbiga isku halleeya, Isagu waa caawimaaddooda iyo gaashaankooda.
11. Kuwiinna Rabbiga ka cabsadow, Rabbiga isku halleeya, Isagu waa caawimaaddooda iyo gaashaankooda.
12. Rabbigu aad buu inoo xusuusnaa, wuu ina barakayn doonaa, Reerka Israa’iilna wuu barakayn doonaa, Reerka Haaruunna wuu barakayn doonaa.
13. Wuxuuna barakayn doonaa kuwa Rabbiga ka cabsada, Yar iyo weynba.
14. Rabbigu aad iyo aad ha idiin kordhiyo, Idinka iyo carruurtiinnaba.
15. Rabbiga sameeyey samada iyo dhulka Ayaa idin barakeeyey.
16. Samooyinku waa samooyinkii Rabbiga, Laakiinse dhulka wuxuu siiyey binu-aadmiga.
17. Kuwii dhintay Rabbiga ma ay ammaanaan, Kuwa hoos ugu dhaadhaca meesha aamusnaantana ma ay ammaanaan isaga,
18. Laakiinse annagu Rabbiga waannu ammaani doonnaa Haatan intii ka bilaabata iyo tan iyo weligeedba. Rabbiga ammaana.

  Psalms (115/150)