Psalms (100/150)  

1. Inta dhulka deggan oo dhammay, Rabbiga farxad ugu qayliya.
2. Rabbiga farxad ugu adeega, Oo hortiisa gabay la kaalaya.
3. Ogaada in Rabbigu Ilaah yahay, Waxaa ina sameeyey isaga, oo waxaynu nahay kuwiisii, Waxaynu nahay dadkiisii iyo idihii daaqsintiisa.
4. Irdihiisa mahadnaqid la gala, Barxadihiisana ammaan. Isaga u mahad naqa, oo magiciisa ammaana.
5. Waayo, Rabbigu waa wanaagsan yahay, naxariistiisuna weligeed way sii waartaa, Aaminnimadiisuna tan iyo ka ab ka ab.

  Psalms (100/150)