Isaiah (15/66)  

1. Kanu waa warka culus ee Moo’aab ku saabsan. Caartii Moo’aab habeen qudha baa lagu dumiyey oo baabba’shay; Qiirtii Moo’aab habeen qudha baa lagu dumiyey oo baabba’shay.
2. Waxaa kor loogu baxay Bayid iyo Diboon oo meelaha sare ku yaal in lagu ooyo, reer Moo’aab waxay u baroortaan Neboo iyo Meedebaa, madaxyadooda oo dhan waa la xiiray oo gadh kastana waa la jaray.
3. Jidadkooda waxaa lagu guntadaa dhar joonyad ah, oo guryahooda dushooda iyo jidadkooda ayaa mid kastaaba ka baroortaa isagoo aad u ooyaya.
4. Oo Xeshboon iyo Elecaaleehba way qayliyaan, oo codkoodana waxaa laga maqlaa tan iyo Yahas, sidaas daraaddeed ragga hubka leh ee Moo’aab aad bay u qayliyaan, oo cabsi bay la gariiraan.
5. Qalbigaygu wuxuu u ooyaa reer Moo’aab, kuwoodii qaxay waxay u cararaan tan iyo Socar iyo ilaa Ceglad Shelishiyaah, waayo, oohin bay la fuulaan jiirta Luxiid, oo jidka Xororayimna waxay kor ugu qaadaan qaylo baabba’eed.
6. Waayo, biyaha Nimriim baabba' bay noqon doonaan, cawskiina wuu engegay, biqilkiina wuu qallalay, oo wax cagaar ahna innaba lama arko.
7. Sidaas daraaddeed maalkii badnaa ee ay urursadeen iyo wixii ay kaydsadeenba waxay u qaadan doonaan durdurka geedaha safsaafka ah.
8. Waayo, qayladii waxay gaadhay soohdimaha Moo’aab ku wareegsan, baroortoodii waxay gaadhay tan iyo Eglayim, oo baroortoodiina waxay gaadhay tan iyo Bi’ir Eelim.
9. Biyaha Diimoon dhiig baa ka buuxa, weliba waxaan Diimoon ku keeni doonaa belaayo kale, kan Moo’aab ka baxsaday iyo kuwa dalka ku hadhayba libaax baan ku diri doonaa.

  Isaiah (15/66)