2Kings (13/25)  

1. Yoo’aash ina Axasyaah oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah sannaddiisii saddex iyo labaatanaad ayaa Yehoo’aaxaas ina Yeehuu dalka Israa’iil boqor ugu noqday Samaariya, oo wuxuuna boqor ahaa toddoba iyo toban sannadood.
2. Oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah, wuuna raacay dembiyadii Yaaraabcaam ina Nebaad uu dadkii Israa’iil dembaajiyey, kamana uu tegin.
3. Oo Rabbiga cadhadiisiina aad bay ugu kululaatay dadkii Israa’iil, oo wuxuu had iyo goorba gacanta u gelin jiray Xasaa’eel oo ahaa boqorkii Suuriya, iyo Benhadad ina Xasaa’eel.
4. Oo Yehoo’aaxaas ayaa Rabbiga baryay, Rabbiguna wuu maqlay, waayo, wuxuu arkay dulmigii uu boqorkii Suuriya dadka Israa’iil ku hayay.
5. (Markaasaa Rabbigu wuxuu dadkii Israa’iil siiyey badbaadiye, wayna ka hoos baxeen gacantii reer Suuriya; kolkaasay dadkii Israa’iil teendhooyinkoodii iska degeen sidii hore.
6. Habase yeeshee kama ay tegin dembiyadii reerkii Yaaraabcaam uu dadkii Israa’iil dembaajiyey, laakiinse way ku socdeen, oo Samaariyana waxaa ku hadhay geedihii Asheeraah.)
7. Waayo, Rabbigu waxba dadkii ugama uu reebin Yehoo’aaxaas konton nin oo fardooley ah, iyo toban gaadhifaras, iyo toban kun oo nin oo lug ah mooyaane; waayo, boqorkii Suuriya wuu wada baabbi’iyey, oo wuxuu ka dhigay sida boodhka lagu tunto oo kale.
8. Haddaba Yehoo’aaxaas falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan, iyo xooggiisiiba sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Israa’iil?
9. Markaasaa Yehoo’aaxaas dhintay oo la seexday awowayaashiis, oo waxaa lagu aasay Samaariya; oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yoo’aash.
10. Yoo’aash oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah sannaddiisii toddoba iyo soddonaad ayaa Yehoo’aash ina Yehoo’aaxaas dalka Israa’iil Samaariya boqor ugu noqday, wuxuuna boqor ahaa lix iyo toban sannadood.
11. Oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah, kamana uu tegin dembiyadii Yaaraabcaam ina Nebaad oo dhan kuwaasoo uu dadkii Israa’iil dembaajiyey; laakiinse wuu ku socday.
12. Haddaba Yoo’aash falimihiisii kale, iyo wixii uu sameeyey oo dhan, iyo xooggiisii uu kula diriray Amasyaah oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Israa’iil?
13. Markaasaa Yoo’aash dhintay oo la seexday awowayaashiis, oo carshigiisiina waxaa ku fadhiistay Yaaraabcaam; Yoo’aashna waxaa Samaariya lagula aasay boqorradii dalka Israa’iil.
14. Haddaba Eliishaa wuxuu la bukooday cudurkii uu u dhintay, oo waxaa isagii u yimid Yoo’aash oo ahaa boqorkii dalka Israa’iil, oo intuu ku dul ooyay ayuu ku yidhi, Aabbow, aabbow, bal eeg, gaadhifardoodkii dalka Israa’iil iyo raggoodii fardooleyda ahaa!
15. Markaasaa Eliishaa ku yidhi, Bal qaado qaanso iyo fallaadho, kolkaasuu qaanso iyo fallaadho soo qaatay.
16. Oo isna wuxuu boqorkii dalka Israa’iil ku yidhi, Bal qaansada gacanta kor saar, markaasuu gacantii kor saaray. Kolkaasaa Eliishaa gacmihiisii kor saaray gacmihii boqorka.
17. Oo wuxuu ku yidhi, Bal daaqadda xagga bari fur; oo isna wuu furay. Kolkaasaa Eliishaa ku yidhi, Fallaadha gan, oo isna wuu ganay. Oo wuxuu yidhi, Tanu waa fallaadhii Rabbiga ee badbaadada, oo waxa weeye fallaadha badbaadada laga heli doona reer Suuriya; waayo, waa inaad reer Suuriya Afeeq ku laysaa ilaa aad wada baabbi’iso.
18. Markaasuu yidhi, War fallaadhaha qaado, oo isna wuu qaatay. Markaasuu boqorkii dalka Israa’iil ku yidhi, Bal dhulka ku dhufo; kolkaasuu saddex jeer dhulka ku dhuftay, oo joogsaday.
19. Markaasaa ninkii Ilaah dhirfay oo wuxuu ku yidhi, War waxaa ku ekayd inaad ku dhufatid shan ama lix jeer; oo markaas reer Suuriya waad wada layn lahayd ilaa aad wada baabbi’iso; laakiinse haatan reer Suuriya waxaad laynaysaa saddex jeer oo keliya.
20. Markaasaa Eliishaa dhintay, waana la aasay. Oo sannad kasta bilowgeeda waxaa dalka dhici jiray guutooyinkii reer Moo’aab.
21. Markii nin la aasayay ayay kuwii aasayay u jeedeen guuto soo socota; markaasay waxay ninkii ku dhex tuureen qabrigii Eliishaa; oo haddiiba ninkii markuu taabtay Eliishaa lafihiisii ayuu soo noolaaday, oo sara joogsaday.
22. Oo Xasaa’eel oo ahaa boqorkii Suuriya ayaa dadkii Israa’iil dulmi jiray wakhtigii Yehoo’aaxaas oo dhan.
23. Laakiinse Rabbigu iyaga wuu u roonaaday, oo u naxariistay, wuxuuna ugu jeestay iyaga axdigii uu la dhigtay Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub aawadiis, oo mana uu doonayn inuu baabbi’iyo oo weli hortiisa kama uu tuurin.
24. Markaasaa Xasaa’eel oo ahaa boqorkii Suuriya dhintay, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Benhadad.
25. Markaasaa Yehoo’aash ina Yehoo’aaxaas ayaa Benhadad ina Xasaa’eel mar kale ka qaatay magaalooyinkii uu dagaalka kaga qaatay aabbihiis Yehoo’aaxaas. Oo Yoo’aash saddex jeer buu isagii dagaal ku dhuftay oo ka soo dhacsaday magaalooyinkii dalka Israa’iil.

  2Kings (13/25)