1Samuel (24/31)  

1. Kolkii Saa’uul ka soo noqday kuwii reer Falastiin oo uu raacdaysanayay ayaa loo soo sheegay oo lagu yidhi, Daa’uud cidlada Ceyn Gedii buu joogaa.
2. Markaasaa Saa’uul reer binu Israa’iil oo dhan kala baxay saddex kun oo nin oo la doortay, oo wuxuu Daa’uud iyo raggiisii ka xulayay dhagaxyadii ay riyodibadeedku joogeen.
3. Markaasuu wuxuu yimid xeryihii idaha oo jidka ku ag yiil, oo halkaasna waxaa ku tiil bohol; markaasaa Saa’uul halkaas u galay inuu cagihiisa qariyo aawadeed. Haddaba Daa’uud iyo raggiisiiba waxay ku jireen bohosha meelaha ugu sii hooseeya.
4. Oo Daa’uudna raggiisii waxay ku yidhaahdeen, Bal eeg, maanta waa maalintii Rabbigu kugu yidhi, Cadowgaaga gacantaadaan ku soo ridi doonaa, oo waxaad ku samayn doontaa wixii kula wanaagsan. Markaasaa Daa’uud kacay, oo hoos ahaan ayuu aayar u gooyay Saa’uul darafkii khamiiskiisa.
5. Oo waxay hadhow noqotay in Daa’uud qalbigiisii naxdini ku dhacday, maxaa yeelay, wuxuu gooyay darafkii khamiiskii Saa’uul.
6. Markaasuu wuxuu raggiisii ku yidhi, Rabbigu ha iga fogeeyo inaan waxan ku sameeyo sayidkayga kaasoo ah Rabbiga kiisa subkan, iyo inaan isaga gacanta u qaada, maxaa yeelay, wuxuu yahay Rabbiga kiisa subkan.
7. Sidaasaa Daa’uud raggiisii ugu diiday erayadaas, oo umana uu oggolaan inay Saa’uul ku kacaan. Markaasaa Saa’uul ka soo baxay bohoshii, oo iska tegey.
8. Oo Daa’uudna mar dambuu kacay oo bohoshii ka soo baxay, oo wuxuu ka daba qayliyey Saa’uul, oo ku yidhi, Sayidkaygiiyow, boqorow. Oo Saa’uulna markuu dib dhugtay ayaa Daa’uud wejiga dhulka saaray, wuuna sujuuday.
9. Oo Daa’uudna wuxuu Saa’uul ku yidhi, War maxaad u maqashaa dadka warkiisa intay kugu yidhaahdaan, Daa’uud wuxuu doonayaa inuu wax ku yeelo?
10. Bal eeg, maanta indhahaagu way arkeen sida Rabbigu iigu soo kaa gacangeliyey annagoo godka ku jirna, oo qaarna, Dil, bay igu yidhaahdeen, laakiinse waan kuu naxay; oo waxaan idhi, Anigu sayidkayga gacanta u qaadi maayo, maxaa yeelay, isagu waa Rabbiga kiisa subkan.
11. Bal eeg, aabbow, bal eeg haddana darafkii khamiiskaaga oo gacantayda ku jira, waayo, waxaan gooyay darafkii khamiiskaaga, kumana diline, haddaba ogow inayan gacantayda ku jirin shar iyo xadgudub toona, oo anna kuguma aanan dembaabin, in kastoo aad naftayda u gaadaysid inaad iga qaaddid.
12. Rabbigu aniga iyo adiga ha ina kala xukumo, oo Rabbigu ha iiga kaa aar gudo, gacantayduse ku taaban mayso.
13. Sida ay leedahay maahmaahdii dadkii hore, Kii shar ah waxaa ka soo baxda sharnimo, gacantayduse ku taaban mayso.
14. Bal boqorkii reer binu Israa’iilow, yaad ka soo daba baxaysaa? Oo bal yaad eryanaysaa? Ma eey bakhti ah, mase tagfi?
15. Haddaba Rabbigu aniga iyo adiga dhexdeenna xaakin ha ka ahaado oo ha inoo garnaqo, oo ha arko gartayda, gacantaadana ha iga samatabbixiyo.
16. Markii Daa’uud hadalkaas Saa’uul u dhammeeyey ayaa Saa’uulna wuxuu yidhi, Wiilkaygii Daa’uudow, kaasu ma codkaagii baa? Saa’uulna codkiisii kor buu u qaaday oo ooyay.
17. Kolkaasuu Daa’uud ku yidhi, Aad baad iiga qumman tahay, waayo, wanaag baad ii fashay, anse xumaan baan kuugu beddelay.
18. Oo adna maanta waxaad caddaysay sidii aad si wanaagsan iigula macaamilootay, waayo, markii Rabbigu gacantaada igu soo riday ima aadan dilin.
19. Waayo, haddii nin cadowgiisa helo miyuu wanaag ku sii dayn lahaa? Sidaas daraaddeed tan aad maanta ii samaysay aawadeed Rabbigu wanaag ha kuugu abaal gudo.
20. Oo hadda bal eeg, hubaal waan ogahay inaad boqor noqonaysid, iyo in boqortooyada reer binu Israa’iil gacantaada ku dhismi doonto.
21. Haddaba bal Rabbiga iigu dhaaro, inaadan gooynayn farcankayga iga dambeeya, iyo inaadan magacayga reer aabbahay ka dhex baabbi’inayn.
22. Markaasaa Daa’uud u dhaartay Saa’uul. Oo Saa’uulna gurigiisii buu tegey, laakiinse Daa’uud iyo raggiisiiba waxay galeen dhufayskii.

  1Samuel (24/31)