1Samuel (16/31)  

1. Markaasaa Rabbigu wuxuu Samuu’eel ku yidhi, War ilaa goormaad Saa’uul u ooyaysaa, adigoo og inaan u diiday inuu reer binu Israa’iil boqor u ahaado? Haddaba geeskaaga saliid ka buuxso oo tag, waxaan kuu dirayaa Yesay oo ah reer Beytlaxam; waayo, boqor baan wiilashiisa ka dhex doortay.
2. Oo Samuu’eelna wuxuu yidhi, Sidee baan u tegi karaa? Waayo, haddii Saa’uul taas maqlo wuu i dili doonaa. Oo Rabbiguna wuxuu ku yidhi, Waxaad kaxaysataa qaalin lo' ah, oo waxaad tidhaahdaa, Waxaan u imid inaan Rabbiga allabari u bixiyo.
3. Oo Yesay allabariga ugu yeedh, waanan ku tusi doonaa waxaad samayn doonto; oo waxaad ii subagtaa kii aan kuu magacaabo.
4. Oo Samuu’eelna wuxuu Rabbigu kala hadlay ayuu sameeyey, wuxuuna yimid Beytlaxam. Oo odayaashii magaaladuna way ka hor tageen, iyagoo gariiraya, oo waxay ku yidhaahdeen, Nabad ma u timid?
5. Markaasuu yidhi, Haah, nabad baan u imid, waxaanan u imid inaan Rabbiga allabari u bixiyo. Haddaba isa soo daahiriya, oo kaalaya, meesha allabariga ii raaca. Markaasuu wuxuu daahirshay Yesay iyo wiilashiisii, dabadeedna meeshii allabariga buu ugu yeedhay.
6. Oo markay yimaadeen wuxuu fiiriyey Elii’aab, oo yidhi, Hubaal kii Rabbigu subkaday ayaa hortiisa jooga.
7. Markaasaa Rabbigu wuxuu Samuu’eel ku yidhi, Ha fiirin soojeedkiisa, ama dhererkiisa, maxaa yeelay, waan diiday isaga. Rabbigu wax uma arko sida dadku wax u arko, waayo, dadku wuxuu fiiriyaa muuqashada dusha, Rabbiguse qalbiguu fiiriyaa.
8. Markaasaa Yesay u yeedhay Abiinaadaab, oo soo mariyey Samuu’eel hortiisa, Samuu’eelna wuxuu yidhi, Rabbigu kanna ma uu dooran.
9. Oo haddana Yesay wuu soo hor mariyey Shammaah. Oo wuxuu yidhi, Rabbigu kanna ma dooran.
10. Yesayna wuxuu Samuu’eel soo hor mariyey toddoba wiilashiisii ka mid ah. Markaasaa Samuu’eel wuxuu Yesay ku yidhi, Rabbigu kuwan ma dooran.
11. Samuu’eelna wuxuu Yesay ku yidhi, War carruurtaadii halkan ma wada joogaan? Markaasuu yidhi, Weli waxaa hadhay kii ugu yaraa, oo idahuu ilaalinayaa. Oo haddana Samuu’eel wuxuu Yesay ku yidhi, Cid u dir oo keen; waayo, innagu fadhiisan mayno jeeruu halkan yimaado.
12. Markaasuu u cid diray, oo soo geliyey. Oo isna wuxuu ahaa mid cas, oo soojeed qurxoon, oo midabkiisuna aad u wanaagsan yahay. Markaasaa Rabbigu wuxuu Samuu’eel ku yidhi, Kac, oo subag, waayo, kanu waa isagii.
13. Markaasaa Samuu’eel qaaday geeskii saliiddu ku jirtay, wuuna ku subkay isagoo walaalihiis dhex jooga; oo maalintaas intii ka dambaysay Ruuxii Rabbigu aad buu ugu soo degay Daa’uud. Dabadeedna Samuu’eel wuu kacay, oo Raamaah buu tegey.
14. Haddaba Ruuxii Rabbigu Saa’uul wuu ka tegey, oo ruux shar leh oo xagga Rabbiga ka yimid ayaa dhibay isagii.
15. Markaasaa Saa’uul addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen, Bal eeg, haatan waxaa ku dhibaya ruux shar leh oo xagga Ilaah ka yimid.
16. Sayidkayagow, nagu amar annagoo ah addoommadaada ku hor jooga inaannu kuu doondoonno nin aad kataaradda u yaqaan; oo markuu ruuxa sharka leh ee xagga Ilaah ka yimid kugu soo dego, ayuu kataaradda garaaci doonaa, waanad bogsan doontaa.
17. Markaasaa Saa’uul wuxuu addoommadiisii ku yidhi, Ii doona nin aad u yaqaan, oo ii keena.
18. Dabadeedna raggii dhallinyarada ahaa midkood ayaa ku jawaabay oo yidhi, Waxaan arkay Yesayga reer Beytlaxam wiil uu dhalay oo aad u yaqaan sida kataaradda lagu dhufto oo ah nin xoog leh oo dagaalyahan ah, codkarna ah, oo suurad qurxoon, oo weliba Rabbiguna wuu la jiraa.
19. Sidaas daraaddeed Saa’uul wargeeyayaal buu u diray Yesay oo ku yidhi, Wiilkaaga Daa’uud oo idaha ilaalinaya ii soo dir.
20. Markaasaa Yesay wuxuu soo kexeeyey dameer ku raran kibis iyo sibraar khamri ah, iyo orgi yar, oo Saa’uul buu u diray. Wuxuuna ugu sii dhiibay wiilkiisii Daa’uud.
21. Markaasaa Daa’uud Saa’uul u yimid, oo hortiisuu soo istaagay, oo isna aad buu u jeclaaday Daa’uud, oo wuxuu Saa’uul u noqday kii hubka u siday.
22. Kolkaasaa Saa’uul farriin u diray Yesay oo ku yidhi, Waan ku baryayaaye, ii daa Daa’uud, hortayda ha joogee, waayo, isagu aad buu iiga farxiyey.
23. Oo markuu ruuxii sharka lahaa ee xagga Ilaah ka yimid Saa’uul ku soo degay ayaa Daa’uud qaatay kataaraddiisii, oo garaacay, dabadeedna Saa’uul wuu qaboobay, wuuna bogsaday, oo ruuxii sharka lahaana waa ka tegey.

  1Samuel (16/31)