1Chronicles (8/29)  

1. Oo Benyaamiinna wuxuu dhalay Belac oo ahaa curadkiisii, iyo Ashbeel oo ahaa kii labaad, iyo Axrax oo ahaa kii saddexaad,
2. iyo Nooxaah oo ahaa kii afraad, iyo Rafaa oo ahaa kii shanaad.
3. Oo Belacna wiilal buu lahaa, oo waxay ahaayeen Addaar, iyo Geeraa, iyo Abiihuud,
4. iyo Abiishuuca, iyo Nacaman, iyo Axoo’ax,
5. iyo Geeraa, iyo Shefuufaan, iyo Xuuraam.
6. Kuwanuna waa wiilashii Eehuud, oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo ahaa dadkii Gebac degganaa, oo iyaga maxaabiis ahaan waa loogu kaxaystay Maanahad.
7. Oo weliba wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaystay Nacaman, iyo Axiiyaah, iyo Geeraa, oo wuxuu dhalay Cuusaah iyo Axiixud.
8. Oo Shaxarayimna wuxuu carruur ku dhalay dalkii Moo’aab markuu iska diray naagihiisii ahaa Xushiim iyo Bacaraa dabadeed.
9. Oo naagtiisii Xodeshna wuxuu ka dhalay Yoobaab, iyo Sibyaa, iyo Meeshaa, iyo Malkaam,
10. iyo Yecuus, iyo Shaakyaah, iyo Mirmaah. Intaasu waa wiilashiisii oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda.
11. Oo Xushiimna wuxuu ka dhalay Abiituub iyo Elfacal.
12. Wiilashii Elfacalna waxay ahaayeen Ceeber iyo Mishcaam iyo Shemed oo ahaa kii dhisay Oonoo iyo Lod iyo magaalooyinkooda oo dhan,
13. iyo Beriicaah, iyo Shemac, oo ahaa madaxdii reeraha dadkii Ayaaloon degganaa oo ahaa kuwii eryay dadkii Gad degganaa,
14. iyo Axiyoo, iyo Shaashaq, iyo Yereemood,
15. iyo Sebadyaah, iyo Caraad, iyo Ceeder,
16. iyo Miikaa’eel, iyo Yishfaah, iyo Yooxaa, oo ahaa wiilashii Beriicaah,
17. iyo Sebadyaah, iyo Meshullaam, iyo Xisqii, iyo Xeber,
18. iyo Yishmeray, iyo Isliyaah, iyo Yoobaab, oo ahaa wiilashii Elfacal,
19. iyo Yaaqiim, iyo Sikrii, iyo Sabdii,
20. iyo Eliiceenay, iyo Silletay, iyo Elii’eel,
21. iyo Cadaayaah, iyo Beraayaah, iyo Shimraad, oo wada ahaa wiilashii Shimcii,
22. iyo Yishfaan, iyo Ceeber, iyo Elii’eel,
23. iyo Cabdoon, iyo Sikrii iyo Xaanaan,
24. iyo Xananyaah, iyo Ceelaam, iyo Cantotiyaah,
25. iyo Yifdeyaah, iyo Fenuu’eel, oo wada ahaa wiilashii Shaashaq,
26. iyo Shamsheray, iyo Shexaryaah, iyo Catalyaah,
27. iyo Yacareshyaah, iyo Eliiyaah, iyo Sikrii, oo wada ahaa wiilashii Yeroxaam.
28. Oo kuwaasu qarniyadoodii oo dhan waxay ahaayeen madaxdii reerahooda, oo waxay degganaayeen Yeruusaalem.
29. Oo Gibecoonna waxaa degganaa Gibecoon aabbihiis Yecii’eel, oo naagtiisa magaceedana waxaa la odhan jiray Macakaah,
30. iyo curadkiisii Cabdoon ahaa, iyo Suur, iyo Qiish, iyo Bacal,
31. iyo Naadaab, iyo Gedoor, iyo Axiyoo, iyo Seker.
32. Miqloodna wuxuu dhalay Shime’aah. Iyana walaalahood ayay la degganaayeen Yeruusaalem meel walaalahood ka soo hor jeedda.
33. Neerna wuxuu dhalay Qiish, Qiishna wuxuu dhalay Saa’uul, Saa’uulna wuxuu dhalay Yoonaataan, iyo Melkiishuuca, iyo Abiinaadaab, iyo Eshbacal.
34. Wiilkii Yoonaataanna wuxuu ahaa Meriibacal, Meriibacalna wuxuu dhalay Miikaah.
35. Wiilashii Miikaahna waxay ahaayeen Fiitoon, iyo Meleg, iyo Tareeca, iyo Aaxaas.
36. Aaxaasna wuxuu dhalay Yehoocaddaah, Yehoocaddaahna wuxuu dhalay Calemed, iyo Casmaawed, iyo Simrii, Simriina wuxuu dhalay Moosaa.
37. Moosaana wuxuu dhalay Bincaa, oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Rafaah, oo dhalay Elecaasaah, oo isna dhalay Aaseel.
38. Aaseelna wuxuu lahaa lix wiil, oo magacyadoodiina waa kuwan: Casriiqaam, iyo Bokeruu, iyo Ismaaciil, iyo Shecaryaah, iyo Cobadyaah, iyo Xaanaan. Oo kulli intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Aaseel.
39. Ceesheq oo ahaa walaalkiis wiilashiisiina waa kuwan, Uulaam oo curadkiisii ahaa, iyo Yecuush oo ahaa kii labaad, iyo Eliifeled oo ahaa kii saddexaad.
40. Wiilashii Uulaamna waxay ahaayeen rag xoog badan, iyo qaansoley, oo waxay lahaayeen wiilal badan iyo wiilal ay wiilashoodu sii dhaleen, oo isku ah boqol iyo konton nin. Oo intaas oo dhammuna waxay ka yimaadeen wiilashii Benyaamiin.

  1Chronicles (8/29)