1Chronicles (21/29)  

1. Haddaba Shayddaan baa ku kacay reer binu Israa’iil oo wuxuu Daa’uud ku dhaqaajiyey inuu reer binu Israa’iil tiriyo.
2. Markaasaa Daa’uud ku yidhi Yoo’aab iyo amiirradii, Taga oo reer binu Israa’iil soo tiriya tan iyo Bi’ir Shebac iyo ilaa Daan, oo war ii keena si aan u ogaado dadka tiradiisa.
3. Markaasaa Yoo’aab yidhi, Rabbigu dadkiisa ha ka dhigo boqol jeer in ka sii badan inta ay haatan yihiin, laakiinse boqorow sayidkaygiiyow, iyagu kulligood sow ma aha addoommadaada? Maxaadse waxan u doonaysaa, sayidkaygiiyow? Oo maxaadse reer binu Israa’iil sabab ay ku dembaabaan ugu noqonaysaa?
4. Habase yeeshee boqorka hadalkiisii waa ka adkaaday hadalkii Yoo’aab. Haddaba sidaas daraaddeed Yoo’aab wuu tegey, oo wuxuu dhex maray reer binu Israa’iil oo dhan, dabadeedna Yeruusaalem buu yimid.
5. Markaasaa Yoo’aab Daa’uud siiyey tiradii dadka, oo reer binu Israa’iil oo dhammu waxay ahaayeen kun kun iyo boqol kun oo nin oo seefqaad ah, oo reer Yahuudahna waxay ahaayeen afar boqol iyo toddobaatan kun oo nin oo seefqaad ah.
6. Laakiinse isagu sooma uu tirin reer Laawi iyo reer Benyaamiin, maxaa yeelay, Yoo’aab waa karaahiyeystay boqorka hadalkiisii.
7. Haddaba taas ayaa Ilaah ugu cadhooday, markaasuu laayay reer binu Israa’iil.
8. Markaasaa Daa’uud Ilaah ku yidhi, Waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay, haddaba waan ku baryayaaye, iga fogee dembigayga anoo addoonkaaga ah, waayo, nacasnimo weyn baan sameeyey.
9. Markaasaa Rabbigu la hadlay Gaad oo ahaa Daa’uud waxarkihiisa, oo wuxuu yidhi,
10. Tag oo Daa’uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu kugu leeyahay, Saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa, ee ka dooro mid aan kugu sameeyo.
11. Sidaas daraaddeed Gaad baa Daa’uud u yimid oo ku yidhi, Rabbigu wuxuu leeyahay, Midkaad doonaysid dooro,
12. saddex sannadood oo abaar ah, ama saddex bilood oo aad ku baabba’did cadaawayaashaada hortooda iyadoo seefta cadaawayaashaadu ay ku gaadhayso, amase haddii kale saddex maalmood oo seefta Rabbigu iyadoo belaayo ah ay dalka dhex marayso, oo ay malaa’igtii Rabbiga dadka baabbi’inayso kulli dalka reer binu Israa’iil oo dhan. Haddaba bal ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii i soo diray.
13. Markaasaa Daa’uud wuxuu Gaad ku yidhi, Cidhiidhi weyn baan ku jiraa, Rabbiga gacantiisa aan ku dhaco, waayo, naxariistiisu waa badan tahay, laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin.
14. Saas aawadeed Rabbigu belaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu Israa’iil, oo waxaa reer binu Israa’iil ka dhintay toddobaatan kun oo nin.
15. Oo haddana Rabbigu wuxuu Yeruusaalem u soo diray malag wax baabbi’iya, oo markuu u dhowaaday inuu baabbi’iyo ayaa Rabbigu fiiriyey, oo belaayadii ka qoomamooday, oo wuxuu malaggii wax baabbi’inayay ku yidhi, Bes weeye, haddaba gacanta soo celi. Oo malaggii Rabbigu wuxuu ag joogay meeshii hadhuudhka lagu tumi jiray oo uu Aarnaankii reer Yebuus lahaa.
16. Markaasaa Daa’uud indhihii kor u taagay oo wuxuu arkay malaggii Rabbiga oo taagan dhulka iyo samada dhexdooda oo gacanta ku haysta seef gal la' oo Yeruusaalem ku kor fidsan. Markaasay Daa’uud iyo odayaashiiba, iyagoo dhar joonyad ah qaba, wejiga dhulka saareen.
17. Markaasaa Daa’uud wuxuu Ilaah ku yidhi, Kii amray in dadka la soo tiriyo sow aniga ma aha? Kii dembaabay oo waxa aad u xun sameeyey waa aniga, laakiinse idahanu maxay sameeyeen? Haddaba Rabbiyow Ilaahayow, waan ku baryayaaye, gacantaadu ha ka gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay, laakiinse dadkaaga yaanay ka gees noqon oo aanay belaayo ku dhicin.
18. Markaasaa malaggii Rabbigu Gaad ku amray inuu Daa’uud ku yidhaahdo, Tag oo Rabbiga meel allabari ugu dhis meeshii wax lagu tumi jiray ee Aarnaankii reer Yebuus leeyahay.
19. Oo Daa’uud baa ku tegey wixii uu Gaad yidhi, oo uu ku hadlay magicii Rabbiga.
20. Markaasaa Aarnaan soo jeestay oo arkay malaggii, oo afartiisii wiil oo isaga la joogayna way dhuunteen. Haddaba Aarnaan wuxuu tumayay sarreen.
21. Oo markii Daa’uud u yimid Aarnaan ayaa Aarnaan arkay Daa’uud, oo intuu meeshii ka baxay ayuu u sujuuday Daa’uud, wejigana dhulkuu saaray.
22. Markaasaa Daa’uud wuxuu Aarnaan ku yidhi, Meeshan wax lagu tumo i sii, aan meel allabari Rabbiga uga dhisee. Waxaad igu siinaysaa qiima buuxa in belaayadu ay dadka ka joogsato.
23. Markaasaa Aarnaan wuxuu Daa’uud ku yidhi, Boqorow sayidkaygiiyow, qaado oo samee wixii kula wanaagsan, bal eeg, dibida waxaan kuu siinayaa qurbaanno la gubo aawadiis, oo alaabta wax lagu tumona qoryo aawadood, sarreenkana qurbaan aawadiis, anigu kulli waan ku wada siinayaa.
24. Markaasaa Boqor Daa’uud wuxuu Aarnaan ku yidhi, Maya, laakiinse sida runta ah qiima buuxa ayaan kaaga iibsanayaa, waayo, Rabbiga u qaadi maayo wax aad adigu leedahay, oo qurbaan la gubo oo aanan waxba ka bixin anigu Ilaah ugu bixin maayo.
25. Haddaba Daa’uud wuxuu Aarnaan meeshii ka siiyey dahab miisaankiisu yahay lix boqol oo sheqel.
26. Markaasaa Daa’uud halkaas Rabbiga uga dhisay meel allabari, oo wuxuu u bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaadiino, oo Rabbiguu baryay, oo isna wuxuu isagii samada ugaga jawaabay dab ku soo kor dhacay meeshii qurbaanka la gubo.
27. Markaasaa Rabbigu amray malaggii, isna seeftiisuu ku celiyey galkeedii.
28. Oo isla markaasba Daa’uud markuu arkay in Rabbigu isaga uga jawaabay meeshii wax lagu tumi jiray oo uu lahaa Aarnaan oo ahaa reer Yebuus ayuu halkaas ku allabaryay.
29. Waayo, taambuuggii Rabbiga ee Muuse cidlada ku dhex sameeyey iyo meeshii qurbaanka la guboba markaas waxay dhex yiilleen meesha sare ee Gibecoon ku taal.
30. Laakiinse Daa’uud meeshaas ma uu hor tegi karin inuu Ilaah wax soo weyddiisto, maxaa yeelay, wuxuu ka baqayay seeftii malagga Rabbiga.

  1Chronicles (21/29)