1Chronicles (18/29)  

1. Oo taas dabadeed ayaa Daa’uud reer Falastiin laayay oo jebiyey, oo Gad iyo magaalooyinkeediiba gacantii reer Falastiin wuu ka qaaday.
2. Oo wuxuu kaloo laayay reer Moo’aab, oo reer Moo’aabna addoommay Daa’uud u noqdeen, oo baad bay u keeneen.
3. Oo ilaa Xamaad Daa’uud wuxuu dilayay boqorkii Soobaah oo ahaa Hadarceser, intuu ku socday inuu dowladnimadiisa ku ag dhiso Webi Yufraad.
4. Oo Daa’uud wuxuu isagii ka qabsaday kun gaadhifaras, iyo toddoba kun oo fardooley ah, iyo labaatan kun oo nin oo lug ah, oo Daa’uudna wuxuu boqno jaray fardihii gaadhiyada waday oo dhan, laakiinse boqol gaadhifaras buu uga reebay.
5. Oo reer Suuriyihii Dimishaqna markay u yimaadeen inay u hiiliyaan boqorkii Soobaah oo ahaa Hadarceser, Daa’uud wuxuu iyagii ka laayay laba iyo labaatan kun oo nin.
6. Daa’uudna wuxuu reer Dimishaq oo Suuriya jooga dhex dhigay rugo askareed, oo reer Suuriyana Daa’uud bay addoommo u noqdeen oo baad u keeneen. Oo Rabbiguna Daa’uud buu siiyey meel kastoo uu tegeyba.
7. Markaasaa Daa’uud soo qaaday gaashaammadii dahabka ahaa oo ay wateen addoommadii Hadarceser, wuxuuna keenay Yeruusaalem.
8. Oo magaalooyinkii Hadarceser oo ahaa Tibxad iyo Kuun Daa’uud wuxuu ka soo qaaday naxaas aad u badan, taasoo uu Sulaymaan ka sameeyey berkeddii naxaasta ahayd iyo tiirarkii iyo weelashii naxaasta ahaa.
9. Oo Tocuu oo ahaa boqorkii Xamaad markuu maqlay in Daa’uud laayay Hadarceser oo ahaa boqorkii Soobaah ciidankiisii oo dhan
10. ayuu Daa’uud wiilkiisii Hadooraam u soo diray inuu soo salaamo oo uu u soo duceeyo, maxaa yeelay, wuxuu la diriray oo dilay Hadarceser, waayo, Hadarceser wuxuu la diriri jiray Tocuu, oo wuxuu keenay weelal cayn kasta ah oo ah dahab iyo lacag iyo naxaasba.
11. Oo kuwaasna Boqor Daa’uud wuxuu quduus uga dhigay Rabbiga, oo wuxuu ku daray lacagtii iyo dahabkii uu ka soo dhacay quruumihii oo dhan, kuwaasoo ahaa reer Edom, iyo reer Moo’aab, iyo reer Cammoon, iyo reer Falastiin, iyo reer Camaaleq.
12. Oo weliba Abiishay oo ay Seruuyaah dhashayna wuxuu reer Edom Dooxadii Cusbada kaga laayay siddeed iyo toban kun oo nin.
13. Oo isna wuxuu Edom dhex dhigay rugo askareed, oo reer Edom oo dhammuna Daa’uud bay addoommo u noqdeen. Oo Rabbiguna Daa’uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba.
14. Oo Daa’uudna reer binu Israa’iil oo dhan buu u taliyey, oo wuxuu dadkiisa oo dhan ugu gar qaybshay xukun iyo caddaalad.
15. Oo waxaa ciidanka u sarrayn jiray Yoo’aab oo ay Seruuyaah dhashay, oo taariikhdana waxaa qori jiray Yehooshaafaad ina Axiiluud,
16. oo wadaaddona waxaa ahaa Saadooq ina Axiituub, iyo Abiimeleg ina Aabyaataar, Shawshaana wuxuu ahaa karraani.
17. Oo Benaayaah ina Yehooyaadaacna wuxuu u taliyey reer Kereetiim iyo reer Feleetii, oo Daa’uud wiilashiisuna waxay ahaayeen madaxda boqorka u dhow.

  1Chronicles (18/29)