1Chronicles (14/29)  

1. Markaasaa Xiiraam oo ahaa boqorkii Turos ayaa Daa’uud wargeeyayaal u soo diray, iyo geedo kedar la yidhaahdo, iyo wastaadyo, iyo nijaarro, inay guri u dhisaan.
2. Oo Daa’uud wuxuu ogaaday in Rabbigu isaga u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer binu Israa’iil, waayo, boqortooyadiisii waa la sarraysiiyey dadkiisa reer binu Israa’iil aawadood.
3. Oo Daa’uudna naago kale buu Yeruusaalem ku guursaday, oo wuxuu dhalay wiilal iyo gabdho kale.
4. Oo carruurtii Yeruusaalem ugu dhalatay magacyadoodiina waa kuwan: Shammuuca, iyo Shoobaab, iyo Naataan, iyo Sulaymaan,
5. iyo Yibxaar, iyo Eliishuuca, iyo Elfaaled,
6. iyo Nogah, iyo Nefeg, iyo Yaafiica,
7. iyo Eliishaamaac, iyo Becelyaadaac, iyo Eliifeled.
8. Oo reer Falastiinna markay maqleen in Daa’uud loo subkay inuu boqor u ahaado reer binu Israa’iil oo dhan ayay reer Falastiin oo dhammu u soo baxeen inay Daa’uud doondoonaan, oo Daa’uudna taas wuu maqlay, oo isna iyagii ayuu ku baxay.
9. Haddaba reer Falastiin way yimaadeen, oo waxay ku firdheen dooxadii Refaa’iim.
10. Markaasaa Daa’uud Rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi, Miyaan reer Falastiin ku kacaa? Miyaad ii soo gacangelinaysaa? Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi, Haah, ku kac, waayo, iyaga waan kuu soo gacangelinayaa.
11. Hadda waxay yimaadeen Bacal Feraasiim, oo halkaasaa Daa’uud iyagii ku laayay, oo Daa’uud wuxuu yidhi, Rabbigu cadaawayaashaydii ayuu gacantayda degdeg ugu qabtay, sida biyaha butaacayaa u degdegaan oo kale. Sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey Bacal Feraasiim.
12. Iyana halkaasay ilaahyadoodii kaga tageen, markaasaa Daa’uud amar ku bixiyey in la gubo.
13. Haddana reer Falastiin mar kalay dooxadii ku soo firdheen.
14. Oo Daa’uudna mar kaluu Rabbiga wax weyddiiyey, oo Ilaahna wuxuu ku yidhi, Waa inaanad ka daba kicin, laakiinse iyaga ka leexo, oo waxaad ku weerartaa meel ka soo hor jeedda geedaha bukaa la yidhaahdo.
15. Oo markaad sanqadha askarta socodkeeda ka maqashid geedaha bukaa dushooda, markaas dagaalka hore ugu bax, waayo, Ilaah waa kaaga hor baxay inuu ciidanka reer Falastiin laayo.
16. Oo Daa’uudna wuxuu yeelay sidii Ilaah ku amray, oo waxay ciidankii reer Falastiin ku laynayeen ilaa Gibecoon iyo tan iyo Geser.
17. Oo Daa’uud warkiisiina wuxuu gaadhay dalalka oo dhan, oo Rabbiguna cabsi isaga ka timid ayuu ku riday quruumihii kale oo dhan.

  1Chronicles (14/29)