1Chronicles (11/29)  

1. Markaasaa reer binu Israa’iil oo dhammu waxay Daa’uud ugu soo shireen Xebroon, oo waxay ku yidhaahdeen, Annagu waxaannu nahay laftaada iyo jidhkaaga.
2. Waagii hore markii Saa’uul boqorka ahaa adiguu ahaa kii reer binu Israa’iil dibadda u bixin jiray oo gudaha soo gelin jiray, oo Rabbiga Ilaahaaga ahuna wuxuu kugu yidhi, Adigu waxaad quudin doontaa dadkayga reer binu Israa’iil, oo amiir baanad u ahaan doontaa dadkayga reer binu Israa’iil.
3. Sidaas aawadeed odayaashii reer binu Israa’iil oo dhammu waxay boqorkii ugu yimaadeen Xebroon, oo Daa’uudna wuxuu iyagii axdi kula dhigtay Xebroon Rabbiga hortiisa; oo iyana waxay Daa’uud u boqreen inuu ahaado boqor reer binu Israa’iil u taliya, siduu ahaa Eraygii Rabbiga oo uu u soo dhiibay Samuu’eel.
4. Markaasaa Daa’uud iyo reer binu Israa’iil oo dhammu waxay tageen Yeruusaalem (taasoo ah Yebuus), oo halkaasna waxaa joogay dadkii dalka degganaa oo ahaa reer Yebuus.
5. Markaasaa dadkii Yebuus degganaa waxay Daa’uud ku yidhaahdeen, Adigu halkan soo geli maysid. Habase yeeshee Daa’uud waa qabsaday qalcaddii Siyoon, oo taasuna waa magaaladii Daa’uud.
6. Markaasaa Daa’uud wuxuu yidhi, Ku alla kii marka hore reer Yebuus laayaa wuxuu noqon doonaa madax iyo sirkaal. Oo waxaa markii hore baxay Yoo’aab oo ay Seruuyaah dhashay, oo isagii ayaa waxaa laga dhigay madax.
7. Oo Daa’uudna qalcaddii ayuu degay, oo sidaas daraaddeed waxaa loo bixiyey magaaladii Daa’uud.
8. Oo wuxuu dhisay magaalada hareeraheedii, iyo tan iyo Millo wareeggeeda. Oo Yoo’aabna wuxuu cusboonaysiiyey magaalada inteedii kale.
9. Oo Daa’uudna aad iyo aad buu u sii xoogaystay, waayo, waxaa isaga la jiray Rabbigii ciidammada.
10. Haddaba kuwanu waa kuwii u horreeyey ee nimankii xoogga badnaa oo Daa’uud haystay, kuwaasoo ismuujiyey inay isaga iyo boqortooyadiisa aad iyo aad ula jiraan si ay boqor uga dhigtaan iyadoo reer binu Israa’iil oo dhammu ay la wada jiraan, siduu ahaa Eraygii Rabbiga oo reer binu Israa’iil ku saabsanaa.
11. Oo tanuna waa tiradii raggii xoogga badnaa oo Daa’uud haystay: Yaashaabcaam oo ahaa reer Xakmoonii oo ahaa ka ugu horreeya soddonka, isagu wuxuu warankiisa u qaaday saddex boqol oo nin, oo isku mar buuna laayay.
12. Oo isaga dabadiisna waxaa jiray Elecaasaar ina Doodoo, oo ahaa reer Axoo’ax, oo isna wuxuu ahaa saddexdii nin oo xoogga badnaa midkood.
13. Oo isagu wuxuu Daa’uud la joogay Fasdammiim, oo halkaasna waxaa dagaal ugu soo ururay reer Falastiin, meeshaas oo ahayd dhul beero ah oo shaciir ka buuxo, oo dadkiina way ka carareen reer Falastiin hortooda.
14. Oo beertii bay isdhex taageen oo daafaceen, wayna laayeen reer Falastiin, oo Rabbiguna wuxuu iyagii ku badbaadiyey guul weyn.
15. Oo soddonkii ugu horreeyey saddex ka mid ah ayaa hoos ugu dhaadhacay dhagixii weynaa ee Daa’uud joogay, oo waxay galeen godkii Cadullaam, oo ciidankii reer Falastiinna waxay soo degeen dooxadii Refaa’iim.
16. Oo markaas Daa’uud wuxuu ku jiray dhufayskii, oo ciidankii reer Falastiin xeradooduna waxay ahayd Beytlaxam.
17. Oo Daa’uudna intuu biyo u xiisooday ayuu yidhi, Waxaan jeclaan lahaa in biyo layga siiyo ceelka Beytlaxam, ee iridda ku ag yaal!
18. Markaasaa saddexdii ayaa dhex maray ciidankii reer Falastiin, oo waxay biyo ka soo dhaamiyeen ceelkii Beytlaxam ee iridda ku ag yiil, oo intay soo qaadeen ayay Daa’uud u keeneen, laakiinse Daa’uud wuu diiday inuu cabbo biyahaas, Rabbiguuse u daadshay.
19. Oo wuxuu yidhi, Anigu inaan saas yeelo Ilaahaygu ha ii diido, ma waxaan cabbaa dhiiggii nimankan naftooda biimeeyey? Waayo, iyagu biyahan waxay ku keeneen naftoodii oo halis ku jirta. Sidaas daraaddeed wuu diiday inuu cabbo. Oo saddexdii nin oo xoogga badnaana saasay yeeleen.
20. Oo saddexdoodana waxaa madax u ahaa Abiishay oo ahaa Yoo’aab walaalkiis, waayo, isagu wuxuu warankiisa u qaaday saddex boqol oo nin, wuuna laayay, saddexdiina magac buu ku lahaa.
21. Oo isagu labada kaleba wuu ka ciso badnaa, oo waxaa looga dhigay sirkaal, habase yeeshee saddexdii hore ma uu gaadhin.
22. Benaayaah ina Yehooyaadaac, oo uu dhalay nin xoog weyn oo reer Qabse’eel ahu, kaasoo sameeyey falimo waaweyn wuxuu dilay labadii wiil oo Arii’eel kii reer Moo’aab, oo haddana wuu tegay oo libaax buu god ku dhex dilay wakhtiga barafka,
23. oo wuxuu kaloo dilay nin Masri ah oo ahaa nin aad u dheer, oo dhererkiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun, oo Masriguna wuxuu gacanta ku haystay waran le’eg dharsameeyaha looxiisa, oo isna wuxuu ula tegey ul, oo warankii ka dhufsaday gacantii Masriga, oo isagii ku dilay warankiisii.
24. Oo waxyaalahan waxaa sameeyey Benaayaah oo ahaa ina Yehooyaadaac, oo isna saddexdii nin ee xoogga badnaa magac buu ku lahaa.
25. Oo bal eeg, isagu wuu ka ciso badnaa soddonka, laakiinse ma uu gaadhin saddexdii hore, oo Daa’uudna wuxuu isaga madax uga dhigay lataliyayaashiisii.
26. Oo weliba raggii ciidammada ku jiray oo xoogga badnaa waxay ahaayeen Casaaheel oo Yoo’aab walaalkiis ahaa, iyo Elxaanaan oo ahaa ina Doodoo oo reer Beytlaxam ahaa,
27. iyo Shammood oo ahaa reer Xarod, iyo Xeles oo ahaa reer Feloonii,
28. iyo Ciiraa ina Ciqeesh oo ahaa reer Teqooca, iyo Abiiceser oo ahaa reer Canaatood,
29. iyo Sibbekay oo ahaa reer Xushaad, iyo Ciilay oo ahaa reer Axoo’ax,
30. iyo Maharay oo ahaa reer Netofaah, iyo Xeeled ina Bacanaah oo ahaa reer Netofaah,
31. iyo Iitay ina Riibay oo ahaa reer Gibecaah oo qoladiisu ahayd reer Benyaamiin, iyo Benaayaah oo ahaa reer Fircaatoon,
32. iyo Xuuray oo ka yimid durdurradii Gacash, iyo Abii’eel oo ahaa reer Caraabaah,
33. iyo Casmaawed oo ahaa reer Baxuuriim, iyo Elyaxbaa oo ahaa reer Shacalbiim,
34. iyo ina Haasheem oo ahaa reer Gisonii, iyo Yoonaataan ina Shaagee oo ahaa reer Haraarii,
35. iyo Axiyaam oo ahaa ina Saakaar oo ahaa reer Haraarii, iyo Eliifaal oo ahaa ina Uur,
36. iyo Heefer oo ahaa reer Mekeeraatii, iyo Axiiyaah oo ahaa reer Feloonii,
37. iyo Xesroo oo ahaa reer Karmel, iyo Nacaray oo ahaa ina Esbay,
38. iyo Yoo’eel oo ahaa Naataan walaalkiis, iyo Mibxaar oo ahaa ina Hagrii,
39. iyo Seleq oo ahaa reer Cammoon, iyo Naxaray oo ahaa reer Beerod, oo ahaa kii gaashaanka u qaadi jiray Yoo’aab oo ay Seruuyaah dhashay,
40. iyo Ciiraa oo ahaa reer Yeter, iyo Gaareeb oo ahaa reer Yeter,
41. iyo Uuriyaah oo ahaa reer Xeed, iyo Soobaad oo ahaa ina Axlay,
42. iyo Cadiinaa oo ahaa ina Shiisaa oo ahaa reer Ruubeen, oo weliba madax u ahaa reer Ruubeen iyo soddon isaga la jirtay,
43. iyo Xaanaan oo ahaa ina Macakaah, iyo Yooshaafaad oo ahaa reer Mitnii,
44. iyo Cusiyaa oo ahaa reer Cashteraatii, iyo Shamac, iyo Yecii’eel oo ahaa wiilashii Xootaam oo ahaa reer Carooceer,
45. iyo Yediica’eel oo ahaa ina Shimrii, iyo Yooxaa oo ahaa isaga walaalkiis oo qoladoodu ahayd reer Tiisii,
46. iyo Elii’eel oo ahaa reer Maxawiim, iyo Yeriibay, iyo Yooshawiyaah oo ahaa wiilashii Elnacam, iyo Yitmaah oo ahaa reer Moo’aab,
47. iyo Elii’eel, iyo Coobeed, iyo Yacasii’eel oo ahaa reer Mesobaayaah.

  1Chronicles (11/29)