Zechariah (9/14)  

1. <Proroctvo proti rôznym mestám: proti Damašku, Chamatu, Týru, Sidonu, Gaze, Ekronu a iným>Bremä slova JeHoVaHovho proti zemi Chadrach-u i proti Damašku, jeho odpočinku (Pre to, že oko človeka má zrieť k JeHoVaHovi aj oči všetkých pokolení Izraelových);
2. ako aj proti Chamatu, ktorý hraničí s ním, proti Týru a Sidonu, lebo je veľmi múdry.
3. A Týrus si vystavil pevnosť, nahromadil striebra jako prachu a rýdzeho zlata jako blata ulíc.
4. Hľa, Pán ho vyženie a porazí jeho silu na mori, a on sám bude strávený ohňom.
5. Uvidí to Aškalon a bude sa báť, i Gaza, a bude sa svíjať bolesťou, veľmi, aj Ekron, pretože zahanbí jeho nádej, a zahynie kráľ z Gazy, a Aškalon nebude obývaný.
6. V Ašdóde bude bývať bastard, a tak vytnem pýchu Filištínov.
7. A odstránim jeho krv z jeho úst a jeho hnusoby zpomedzi jeho zubov, a tak pozostane aj on nášmu Bohu a bude jako vojvoda v Judsku a Ekron ako Jebuzej.
8. A položím sa vôkol svojho domu táborom pre vojsko, aby nikto neprešiel cezeň ani sa nevrátil. A neprejde viacej po nich pohonič, lebo teraz som videl svojimi očima.
9. <Proroctvo o prvom príchode Pána i o druhom>Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ prijde k tebe, spravedlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.
10. A vyplienim voz z Efraima a koňa z Jeruzalema, a bude vyplienené aj vojenné lučište, a bude hovoriť pokoj národom. Jeho panstvo bude od mora až k moru a od Rieky až po konce zeme.
11. Aj tebe, pre krv tvojej smluvy, prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej niet vody.
12. Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje! Aj dnes oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím.
13. Lebo si napnem Júdu, naplním lučište Efraimom a zobudím tvojich synov, Sione, proti tvojim synom, Javane, a učiním ťa ako meč hrdinu.
14. A JeHoVaH sa ukáže nad nimi, a jeho strela vyjde jako blesk, a Pán JeHoVaH bude trúbiť na trúbu a pojde jako víchrice juhu.
15. JeHoVaH Zástupov bude štítiť nad nimi, a strávia a zašliapu kamene praku, budú piť a lomoziť ako od vína a budú plní jako obetná čaša, jako uhly oltára.
16. A tak ich zachráni JeHoVaH, ich Bôh, toho dňa ako stádo svojho ľudu, pretože budú jako kamene koruny, ktoré sa budú ďaleko skvieť na jeho zemi.
17. Lebo jaké bude jeho dobro a jaká jeho krása! Obilie mládencom a vínna šťava bude dodávať rozkvetu pannám.

  Zechariah (9/14)