Zechariah (4/14)  

1. <Videnie o svietniku a o olivách. Zasľúbenie Zorobábelovi>Potom sa navrátil anjel, ktorý to hovoril so mnou, a zobudil ma jako muža, ktorého zobudia z jeho spánku.
2. A riekol mi: Čo vidíš? A ja som povedal: Vidím a hľa, svietnik, celý zo zlata, a jeho nádoba na olej na jeho vrchu a sedem jeho lámp na ňom a po siemich trúbkach k lampám, ktoré sú na jeho vrchu.
3. A dve olivy pri ňom, jedna z pravej strany nádoby a jedna na jej ľavej strane.
4. A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou, povediac: Čo znamenajú tieto veci, pane?
5. Na to odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou, a riekol mi: Či nevieš, čo znamenajú tieto veci? A ja som povedal: Neviem, pane.
6. A odpovedal a riekol mi: Toto je slovo JeHoVaHovo k Zorobábelovi hovoriac: Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí JeHoVaH Zástupov.
7. Kým si ty, veľký vrchu, pred Zorobábelom? Rovinou! A vynesie von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním: Milosť, milosť mu!
8. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
9. Ruky Zorobábelove založily tento dom a jeho ruky ho aj dokonajú. A tak zvieš, že JeHoVaH Zástupov ma poslal k vám.
10. Lebo kto bude pohŕdať dňom malých začiatkov? Ale radovať sa budú a uvidia kameň, olovnicu, v ruke Zorobábela týchto sedem. Sú to oči JeHoVaHove, ktoré chodia po celej zemi.
11. A ja som mu odpovedal a riekol: Čo znamenajú tieto dve olivy na pravej strane svietnika a na jeho ľavej strane?
12. A odpovedal som aj po druhé a riekol som mu: Čo tie dva klasy olív, ktoré sú tesne vedľa tých dvoch zlatých trubíc a ktoré vylievajú shora zo seba olej ako zlato?
13. Na to mi riekol a povedal: Či nevieš, čo znamenajú tie veci? A povedal som: Neviem, pane.
14. Vtedy riekol: To sú dve deti oleja, ktoré stoja pred Pánom celej zeme.

  Zechariah (4/14)