Zechariah (3/14)  

1. <Videnie o kňazovi Jozuovi>Potom mi ukázal Jozuu, najväčšieho kňaza, ktorý stál pred anjelom JeHoVaHovým, a Satan, útočník, stál po jeho pravici, aby útočil na neho.
2. Ale JeHoVaH riekol satanovi: Nech ťa potresce JeHoVaH, Satane, a nech ťa potresce JeHoVaH, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlavňou, vytrhnutou z ohňa?
3. A Jozua bol oblečený v pľuhavom rúchu a stál pred anjelom.
4. A odpovedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, povediac: Vezmite s neho to pľuhavé rúcho: A riekol mu: Hľa, učinil som to, aby prešla tvoja neprávosť s teba, a obliekol som ťa do slávnostného rúcha.
5. A povedal som: Nech položia čistý ovoj na jeho hlavu! A tak položili čistý ovoj na jeho hlavu a obliekli ho do rúcha, a anjel JeHoVaHov stál tam.
6. A anjel JeHoVaHov osvedčil Jozuovi a riekol:
7. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Jestli budeš chodiť po mojich cestách a jestli budeš strážiť moju stráž, vtedy budeš aj ty súdiť môj dom aj budeš strážiť moje dvory, a dám ti, aby si chodil medzi týmito, ktorí tu stoja.
8. Nože počuj Jozua, najväčší kňazu, ty i tvoji priatelia, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to mužovia zázraku, lebo hľa, dovediem svojho služobníka Cemacha (* Cemach=Výhonok).
9. Lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozuu; na jednom kameni sedem očí; hľa, vyrežem na ňom jeho rezbu, hovorí JeHoVaH Zástupov, a odstránim neprávosť tej zeme jedného dňa.
10. Toho dňa, hovorí JeHoVaH Zástupov, povoláte druh svojho druha pod vinič a pod fík.

  Zechariah (3/14)