Zechariah (2/14)  

1. <Meranie Jeuzalema, ktorý bude obydlený. Utiecť z Babylona>Opät som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano.
2. A povedal som: Kam ideš? A riekol mi: Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a jaká jeho dĺžka.
3. A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal, a iný anjel vychádzal oproti nemu
4. a riekol mu: Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz: Ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom.
5. A ja mu budem, hovorí JeHoVaH, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede.
6. Hej, hej, utečte zo zeme severa, hovorí JeHoVaH, lebo som vás rozostrel ako štyri nebeské vetry, hovorí JeHoVaH.
7. Hej, Sione, utekaj a tak sa zachráň, ty, ktorý bývaš u dcéry Babylona!
8. Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovaly; lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka.
9. Lebo hľa, budem mávať svojou rukou nad nimi, a budú korisťou svojim sluhom, a tak zviete, že JeHoVaH Zástupov ma poslal.
10. <Budúca sláva Jeruzalema>Prespevuj a raduj sa, dcéro Siona, lebo hľa prijdem a budem bývať v tvojom strede, hovorí JeHoVaH.
11. A mnohé národy sa pripoja k JeHoVaHovi toho dňa a budú mi ľudom, a budem bývať v tvojom strede, a zvieš, že JeHoVaH Zástupov ma poslal k tebe.
12. A JeHoVaH zdedí Júdu jako svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem.
13. Umĺkni, každé telo, pred tvárou JeHoVaHovou, lebo sa zobudil z príbytku svojej svätosti.

  Zechariah (2/14)