Zechariah (13/14)  

1. <Očistenie zeme Kristom od modiel a od falošných prorokov>Toho dňa bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema na očistenie od hriechu a od nečistoty.
2. A stane sa toho dňa, hovorí JeHoVaH Zástupov, že vyhladím mená modiel zo zeme, a nebudú sa viacej spomínať, ba aj tých prorokov i ducha nečistoty vypracem zo zeme.
3. A stane sa, keď bude niekto ešte prorokovať, že mu povedia jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili: Nebudeš žiť, pretože si hovoril lož v mene JeHoVaHovom, a prekolú ho, jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili, zato, že prorokoval.
4. A stane sa toho dňa, že sa budú hanbiť tí proroci, každý za svoje videnie, keď kedy ktorý prorokoval, ani si neoblečú plášťa zo srsti, aby klamali.
5. Ale každý povie: Ja nie som prorok; som človek, ktorý obrába zem, lebo človek si ma kúpil od mojej mladosti.
6. A keď mu niekto povie: Aké sú to rany na tvojich rukách? riekne: To ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú.
7. Meču, zobuď sa na môjho pastiera a na muža, môjho druha, hovorí JeHoVaH Zástupov! Bi pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda, a potom zase obrátim svoju ruku na malých.
8. <Tretia, očistená čiastka ľudu bude ľudom Božím>A stane sa po celej tejto zemi, hovorí JeHoVaH, že dve čiastky v nej budú vylienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná v nej.
9. Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: JeHoVaH, môj Bôh.

  Zechariah (13/14)