Zechariah (10/14)  

1. <Napomenutie k modlitbe. Pomsta falošným prorokom a nespravelivým správcom ľudu. Zasľúbenie milostivom navrátení a zveľadení ľudu Božieho. >Žiadajte od JeHoVaHa dážď v čas pozdného dažďa jarného, od JeHoVaHa, ktorý činí blesky, a dá im hojný dážď, každému bylinu na poli.
2. Lebo terafím (* Domáci bohovia) hovoria márnosť, veštci vidia klamstvo a sny hovoria daromnicu; nič je to, čím tešia; preto idú ta jako stádo; strápení sú, lebo niet pastiera.
3. Na pastierov horí môj hnev, a na kozloch-vodcoch navštívim neprávosť, lebo JeHoVaH Zástupov navštívi svoje stádo, dom Júdov, a učiní ich ako svojho nádherného koňa v boji.
4. Z neho bude uhol, z neho klin, z neho vojenné lučište, z neho vyjde napospol každý pohonič.
5. Budú jako hrdinovia, ktorí šliapu jako blato ulíc v boji a budú bojovať, lebo JeHoVaH bude s nimi, a zahanbia tých, ktorí jazdia na koňoch.
6. A posilním dom Júdov a dom Jozefov zachrámim a osadím ich, lebo sa zľutujem nad nimi, a budú, jako čo by som ich nebol zavrhnul, lebo ja som JeHoVaH, ich Bôh, a vyslyším ich.
7. A synovia Efraimovi budú jako udatný hrdina, ich srdce sa bude radovať ako od vína; uvidia to ich synovia a budú sa radovať; ich srdce bude plesať v JeHoVaHovi.
8. Zapísknem na nich a shromaždím ich, lebo ich vykúpim, a budú sa množiť, ako sa množili.
9. A rozosejem ich medzi národy, a v ďalekých krajoch budú pamätať na mňa a budú žiť so svojimi synmi a navrátia sa.
10. A dovediem ich zpät z Egyptskej zeme i a Assúra ich shromaždím a dovediem ich do zeme Gileáda a Libanona, a nenajde sa im dosť miesta.
11. Prejde morom súženia a zbije vlny na mori, a vyschnú všetky hlbiny rieky Nílu, svrhnutá bude pýcha Assúrova, a berla Egypta uhne.
12. A posilním ich v JeHoVaHovi, a budú chodiť v jeho mene, hovorí JeHoVaH.

  Zechariah (10/14)