SongOfSongs (3/8)  

1. <Nevesta, cirkev, hľadá a najde svojho nebeského Ženícha>Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša; hľadala som ho, ale som ho nenašla.
2. Nože tedy nech vstanem a obídem po meste; po námestiach a po uliciach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.
3. Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?
4. Len čo som odišla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja duša. Chopila som sa ho a nepustila som ho, dokiaľ som ho nedoviedla do domu svojej matky a do izby tej, ktorá ma počala.
5. Prísahou vás zaväzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste neprebudily ani nebudily mojej lásky, dokiaľ by sama nechcela.
6. Kto je to tá, ktorá vystupuje od púšte jako stĺpy dymu; okadená myrrhou a kadivom nad každý prach kupca-voninára?
7. <Bezpečnosť a rozkoše, ktoré najde cirkev (duša) u svojho kráľovského Ženícha nebeského>Hľa, posteľ Šalamúnova: šesťdesiat junákov vôkol nej z junákov Izraelových.
8. Všetci narábajú mečom, vycvičení v boji; každý má svoj meč pri svojom boku zo strachu vnoci.
9. Nosidlo si spravil kráľ Šalamún z dreva Libanona.
10. Jeho stĺpy porobil zo striebra, jeho operadlo zo zlata, jeho sedisko z purpuru, jeho vnútrajšok je vystlaný láskou od dcér Jeruzalema.
11. Vyjdite a vidzte, dcéry Siona, kráľa Šalamúna v korune, ktorou ho korunovala jeho matka v deň jeho veselia a v deň radosti jeho srdca.

  SongOfSongs (3/8)