Ruth (1/4)  

1. <Elimelech, Naoma a ich synovia idú do Moábska. Elimelech zomrie i synovia>A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Júdovho, aby pohostínil v moábskom kraji, on, jeho žena a jeho dvaja synovia.
2. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Naoma a mená jeho dvoch synov Machlón a Kiljon, Efraťania, z Betlehema Júdovho. A prijdúc do moábskeho kraja boli tam.
3. A Elimelech, muž Naomin, zomrel, a zostala ona a jej dvaja synovia.
4. A vzali si za ženy Moábänky; meno jednej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov.
5. A zomreli aj oni obidvaja, Machlón a Kiljon. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi.
6. <Naoma sa navráti s Ruťou do Betlehema>Potom vstala ona i jej nevesty, aby sa navrátila z moábskeho kraja, pretože počula tam v moábskom kraji, že JeHoVaH navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba.
7. Keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj obe jej nevesty s ňou, išly svojou cestou, aby sa navrátily do zeme Júdovej.
8. A Naoma riekla obom svojim nevestám: Iďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. JeHoVaH nech učiní s vami milosrdenstvo, jako ste aj vy učinily so zomrelými i so mnou.
9. JeHoVaH nech vám dá, aby ste našly odpočinok každá v dome svojho muža! A bozkala ich. Na to pozdvihly svoj hlas a plakaly.
10. A povedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu.
11. Ale Naoma riekla: Vráťte sa, moje dcéry. Načo by ste išly so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi?
12. Vráťte sa, moje dcéry, odídite, lebo som už pristará na vydaj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vydala by som sa ešte tejto noci, a keby som aj porodila synov,
13. či by ste na to čakaly, až by dorástli? Či preto by ste sa zdŕžaly, aby ste sa nevydaly? Nie, moje dcéry, lebo mne je oveľa trpkejšie ako vám, pretože ruka JeHoVaHova vyšla proti mne.
14. Vtedy pozdvihnúc svoj hlas znova plakaly. A Orfa bozkala svoju svokru a odišla, ale Ruť sa jej držala.
15. A Naoma riekla: Hľa, tvoja švagriná sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švagrinou!
16. Ale Ruť riekla: Nenúť ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba zpät; lebo kam ty pojdeš, ta pojdem i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja; tvoj ľud môj ľud a tvoj Bôh môj Bôh.
17. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní JeHoVaH a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba.
18. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pojde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju.
19. A tak išly obe spolu, až prišly do Betlehema. A stalo sa, keď prišly do Betlehema, že sa vzrušilo celé mesto pre ne, a vravely: Či je to tá Naoma?
20. A ona im riekla: Nevolajte ma Naoma (* Spanilá), ale ma volajte Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci.
21. Ja som odišla plná, a JeHoVaH ma navrátil prázdnu. Prečo by ste ma volaly Naoma, keď JeHoVaH svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé?
22. A tak sa navrátila Naoma a Ruť, Moábänka, jej nevesta, s ňou, ktorá sa navrátila z moábskeho kraja. A prišly do Betlehema, keď začínali žať jačmene.

      Ruth (1/4)