Romans (12/16)  

1. <Nepripodobňovať sa svetu>Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu.
2. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!
3. <Mnohé údy - rôzne úlohy>Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, jako jednému každému Bôh udelil mieru viery.
4. Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale jako údy nemajú všetky toho istého úkonu,
5. tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlive jedni druhých údami.
6. A majúc rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou;
7. buď službu, verný v službe; buď ten, kto učí, v učení;
8. buď kto napomína, v napomínaní; ten, kto sa sdieľa, v prostote; kto je predstavený, v pilnosti; kto činí milosrdenstvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne.
9. <Ctnosti veriacich v Krista>Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé, a pridŕžajte sa dobrého.
10. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci,
11. v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci,
12. v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci,
13. v potrebách svätých sa sdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci.
14. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú; dobrorečte a nezlorečte.
15. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi;
16. jedno a to isté navzájom naproti sebe smýšľajúci; nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke nech vás zaujíma.
17. Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplacujúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi.
18. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.
19. Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí JeHoVaH.
20. A tak keď je hladný tvoj nepriateľ, nakŕm ho; keď je smädný, napoj ho; lebo to robiac shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu.
21. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé.

  Romans (12/16)